Gala Optymista Roku 2018

Gala Optymista Roku 2018

W Sierpniu roku 2018,  mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w Gali pt.Optymista roku. Polska plasuje się wśród krajów najbardziej optymistycznych. To dobre podłoże do tego, aby zaszczepić wśród Polek i Polaków jeszcze lepszy nastrój i pogodę ducha. Expertoo chce być  przykładem dla naszych sąsiadów. Według badań CBOS w naszym kraju rośnie zadowolenie z sytuacji gospodarczej, mimo to brakuje optymistów patrzących z uśmiechem w przyszłość i nadchodzące perspektywy. My dbamy o propagowanie pozytywnego myślenia ze szczególną koncentracją na ocenie życiowych perspektyw, osiągnięć i relacji międzyludzkich. Takie działania znacząco przyczyniają się do wzrostu poziomu zadowolenia z życia wśród społeczeństwa.

Poziom optymizmu w społeczeństwie – wśród konsumentów ma niebagatelne znaczenie dla perspektywy tempa wzrostu gospodarczego. To, jak postrzegamy sytuację gospodarczą kraju, osobistą sytuację materialną, poziom bezrobocia, inflację, swoją skłonność do zakupów trwałych dóbr konsumpcyjnych i poziom oszczędności – kwantyfikowane jest jako Wskaźnik Optymizmu Konsumentów (instytut badawczy IPSOS) czy też Indeks Nastrojów Konsumenckich (mBank we współpracy z instytutem badawczym Homo Homini) i jest ważnym czynnikiem oceny przyszłej koniunktury.

Brak komentarzy

Dodaj komentarz